28 september, 2016

ZAD Nantes op last van "Brussel" voorlopig met rust gelaten

De Zone A Défendre Nantes, het terrein waar een Vliegveld van Internationale Allure aangelegd moet worden, de best functionerende vrijstaat in West-Europa dezer dagen, krijgt respijt dankzij een interventie vanuit Brussel. De werkzaamheden moeten opgeschort worden omdat de effecten op het milieu te zwaar zijn, naar Europese regelgeving.
Juist in deze periode werd of wordt een aanval verwacht op de zone. het is natuurlijk afwachten of het Franse regime met zijn permanente noodtoestand zich aan de Europese opdracht houdt.

De site van de zone.

Geen opmerkingen: