02 september, 2016

Van Eeden over anarchie

Frederik van Eeden zal zich geen anarchist genoemd hebben, hij zag de (on)organisatie tenslotte met eigen ogen. Maar hij heeft een treffende beschrijving gegeven van de positieve anarchie die anarchisten nastreven:

- Anarchie, wel begrepen, beteekent vrijwillige onderschikking in vaste orde, niet door dwang maar door gemeenschappelijk inzicht. Het zuiverst beeld van wat de anarchisten onder onder anarchie verstaan is het muzikaal concert, waar ieder zich voegt met gelijk inzicht in een groot harmonisch geheel, of de natuur-wetenschap, waar allen samen werken voor een groot doel.
In: Binnenlandsche kolonisatie, p.27.

Het mooiste aan Nuit Debout vond/vind ik dan ook het orkest. Anarchie in klank.

Geen opmerkingen: