29 juli, 2016

Het spreken door te zwijgen

"Waar de bisschop verschijnt moet het gelovige volk zijn, zoals ook waar Jezus Christus is de Kerk is in haar totaliteit".
Ignatius van Antiochië, Brief aan de christenen van Smyrna, c.8, volgens de vertaling van Anton Hunink.
"In haar totaliteit". De Kerk is algemeen, waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik.
Het is een politieke truc om het "katholike" van het Grieks van toen nu met "katholiek" te vertalen, met de bedoeling daar "Rooms" voor te denken. Het betekent juist algemeen, alomvattend, niemand uitsluitend dus, en zo is het ook in de apostolische geloofsbelijdenis opgenomen, de ene heilige katholieke kerk. Met alle respect voor de roomsen onder u, die mij zeer dierbaar zijt, het is een anachronisme het zo te vertalen in deze tijd.

Maar goed, Ignatius, die uitziet naar de marteldood in de arena, verscheurd te worden omwille van Christus door de wilde beesten, zou dit woord voor het eerst in verband met de samenkomst der gelovigen gebruikt hebben. Of hij ook echt in de arena is losgelaten is niet bekend. Dat Antiochië de oudst bekende christengemeente is, staat vast tot een oudere bekend wordt...

Het mooiste uit zijn geattesteerde brieven:

Wie het woord van Jezus werkelijk bezit kan ook Zijn stilte horen. Zo wordt diegene dan volmaakt: wat hij zegt brengt hij in praktijk en door zijn zwijgen wordt hij gekend.

(Aan de christenen van Ephese, c.15, vertaling Anton Hunink)

Jezus spreekt door Zijn zwijgen - iets wat nadere meditatie behoeft.

(De vertaling door Hunink, Graan van God getiteld, is nu in de ramsj te bekomen).

Geen opmerkingen: