01 juli, 2016

Anarchisten kiezen voor Corbyn

Lof van Jeremy Corbyn is overbodig. Ik heb hem hier meermalen genoemd als belangeloos pleitbezorger voor de Chagossianen, tegen de lijn van de partij, die de deportatie heeft voorbereid en achteraf nog steeds goedpraat, in. Of, nog steeds goedpraat? Labour moet wel veranderd zijn nu hij fractieleider is van een fractie die in meerderheid bestaat uit carrièrepolitici die niet kunnen geloven dat hun kiezers misschien iets anders willen dan "effectief" Torybeleid.

Waar is de plaats van anarchisten in deze situatie? Wel meeorganiseren waar het kan en nodig is, niet per se lid worden van Labour (tenzij het helpt Corbyn op zijn plaats te houden).
Kom op zeg, we leven in "interessante tijden".
Wees realistisch, kies voor een onmogelijk socialisme.

Geen opmerkingen: