06 december, 2014

Wilde kat definitief terug in Nederland


Staatsgrenzen hebben geen betekenis voor plant of dier en of de hamster onder de naam korenwolf al dan niet voorkomt in Nederland is aan de rand van het areaal eigenlijk niet van betekenis.
Zoals de oehoe en de raaf min of meer terug zijn in Nederland, en de wolf er aan komt, de ooievaar nu zelfs alweer als "vrij algemeen" wordt aangemerkt, is ook de wilde kat voor wie de grens geen grens is "terug". Er zijn zelfs jongen geboren op Nederlands grondgebied.
Wat wel aardig nieuws mag heten.
In september is er al een doodgereden bij Swalmen. Dan hoor je er echt bij als dier in Nederland.

Geen opmerkingen: