12 december, 2014

De harde en de schijnbaar zachte censuur onder de tucht van de Markt

E.H. Carr's What is history? een subversief boek? Opmerkelijk dan, ik heb het voor mijn kandidaats nieuwe geschiedenis als deel van de examenstof gelezen en nu staat het geheel online. Theory of capitalist development van Paul Sweezy werd geen tentamenstof - er kon over gepraat worden maar door wie?

In Zuid-Korea was het lezen van deze en dergelijke boeken verboden in de nadagen van de dictatuur. Dertig maanden stond er op, in 1981 - op straat werd het regime bevochten, en nee, deze boeken mochten in Noord-Korea ook niet. En na meer dan dertig jaar wordt degene die veroordeeld werd wegens het lezen van subversie die aan de Amsterdamse zevende faculteit deels zelfs was voorgeschreven alsnog met excuses vrijgesproken.

Het vak geschiedenis, een van de pijlers, een hoofdvak van wat ik gestudeerd heb, is eenvoudigweg geschrapt. Met wat Joost mag weten verder, algemene politieke en sociale wetenschappen zijn nu een soort managementopleiding waaruit vanzelf zoiets subversiefs als E.H. Carr is weggezuiverd. Niet door Censuur natuurlijk, stel je voor - de Markt dicteert. ("Economie" is overigens ook geschrapt, ik wens niet eens te weten wat men nu eigenlijk wel doet).

Geen opmerkingen: