27 december, 2014

Vluchtelingen redden van de verdrinkingsdood? Onze taak niet, zegt Fred Teeven

- door Joke Kaviaar -

Wist u dat er dagelijks veerponten op een neer gaan tussen het noorden van Afrika en het zuiden van Europa? Nee? Nou , ik ook niet. Maar volgens Fred de vluchtelingenjager Teeven is dat - vrij vertaald - wel het geval en hij is het daar niet mee eens: “Wij moeten geen veerpont organiseren van Afrika naar de zuidkust van Europa”, zegt hij.Nooit geweten dat die “wrakke bootjes” zoals hij ze ook wel noemt veerponten waren die door de EU werden georganiseerd. Of hij moet bedoelen dat het gevoerde beleid smokkelaars in de kaart speelt, waarmee de EU alsnog de overtochten organiseert én tegelijk doelbewust laat leiden tot de dood van veel vluchtelingen.

Van die luxe, zij het wrakke, veerponten maken welgestelde vluchtelingen gebruik, zo suggereert Fred Teeven, en die worden “hier fatsoenlijk behandeld”. Met dat fatsoenlijk behandelen doelt hij waarschijnlijk op de wachtkamers in gevangenissen, het leven op straat in de kou, de onzekerheid, de angst voor arrestatie. Maar ondanks dat: ze steken wel eerst massaal de Middellandse Zee over, en dat moeten we dus niet meer organiseren, aldus Teeven. Er is namelijk een probleem: ze gaan niet terug. De veerpont terug is dus altijd leeg. Allicht, want het geld is op na betaling van smokkelaars en valse paspoorten. Erger nog, niet alleen is het geld op, er is zelfs schuld. Heel veel schuld. Schuld die moet worden afbetaald met werken in sweatshops, kassen of in het ergste geval: prostitutie. Vele jaren lang, want het is naar kapitalistisch model slecht betaald werk. En zwaar ook nog. Niet betalen? Kop eraf. Teruggaan is dus geen optie. Niet dat het Fred Teeven allemaal wat kan schelen, hij beschouwt de vluchtelingen als onwillige toeristen die het over zichzelf afroepen dat ze verdrinken onderweg naar hun vakantieoord.

Ja, Fred Teeven weet alles beter. Die vluchtelingen, die hebben het hier veel te goed. Nee, dan de vluchtelingen in vluchtelingenkampen rond Syrië, die hebben het pas écht moeilijk. En daarom moeten al die bootvluchtelingen niet zeuren als hun schip in de zee vergaat omdat het eigenlijk niet mag oversteken. Hadden ze maar in die armzalige vluchtelingenkampen moeten blijven. Het is nu eenmaal “niet de taak van de EU” om mensen in nood te redden, tenzij ze rijke blanke Europeanen zijn op een cruiseschip.

Fred Teeven wil niet dat vluchtelingen erin slagen de Middellandse Zee over te steken. Op zich niks nieuws. Ze zijn hier niet welkom. Maar waarom niet? Volg even mee wat voor kromme redeneringen Teeven er op na houdt.
Nou, kijk het zit zo. We laten het Fred Teeven nog eens uitleggen: Het is omdat ze rijk zijn, althans, rijker dan die vluchtelingen die niet verder komen dan een vluchtelingenkamp, en het is niet eerlijk dat ze wel zo ver gekomen zijn als de bodem van de Middellandse Zee of zelfs de status van illegale vreemdelingen hebben weten te verwerven, met alle eh.. voordelen van dien. Maar kijk, die vluchtelingen in de vluchtelingenkampen, die pas écht zielig zijn, die zijn hier óók niet welkom. We kunnen wel aan de gang blijven.
Ik citeer Teeven letterlijk: “Dat zijn vrouwen en kinderen, die de kracht niet hebben om daar weg te komen” en “ vluchtelingen moeten in de regio worden opgevangen”. Dus de vluchtelingen die weg komen hebben het te goed en kunnen we dus beter laten verzuipen, en de vluchtelingen die onder abominabele omstandigheden in kampen zitten moeten daar vooral blijven. Aldus de redenatie van Fred Teeven, die als rechtgeaard VVD'er toch voor alles moet opkomen voor onze nationale liberale belangen. Eigen volk eerst, eigen geld eerst, eigen economie eerst.

Natuurlijk heeft Fred de vluchtelingenjager Teeven geen bezwaar tegen écht rijke migranten, het soort dat niet per veerpont komt. Nee, het soort dat per chartervlucht kan arriveren om precies te zijn, om hier te investeren, in 'onze' economie. Niet te verwarren met de chartervluchten die vertrekken uit Neederland om vluchtelingen te deporteren, voorzien van boeien, knevels en drogering desnoods.

En jammer dat ie het vindt, die Fred Teeven, dat er maar geen “rijke buitenlanders” willen komen! Het plan om hen met hun geld binnen te halen is helemaal geflopt. Zijn VVD collega in de Tweede Kamer die altijd klaar staat om Teeven met raad en daad bij te staan bij zijn immigratiepolitiek, Malik Azmani, stelt daarom voor om de regels voor de miljardairs die massaal moeten komen te versoepelen.

Dus echt exorbitant rijk is wèl goed? Nou ja, dat verwachtte ik wel. En dus: het bezwaar is niet dat die veerpont migranten rijk zijn, maar het bezwaar is dat zij niet rijk genoeg zijn om per chartervlucht te komen. Al met al gaat het er dus om dat alleen migranten met een héle grote geldbuidel welkom zijn, dus degenen die géén schulden hoeven te maken om hier te komen voor een miezerig bestaan in de schaduw van onze welvaart. Stelletje kapitalistische kolonialistische moordenaars dat jullie zijn. De grenzen zijn gemaakt van geld. Die hele migratiepolitiek is een grote samenspanning om de rijken rijker te maken, en de armen armer, in kampen, verdronken of in gevangenissen. Het bewijs is maar weer eens geleverd.

Kunnen die twee VVD'ers niet samen een cruise maken en vastlopen op een ijsberg en zinken? Neem je rijke buitenlanders en andere multinationals asjeblieft mee, Fred Teeven. Verzuip asjeblieft. Massaal. En jullie redden, dat is geen taak voor wie dan ook. Jullie hebben geld zat om het zelf te doen en zoniet, dan pech. Had je maar niet zo rijk moeten zijn.

Geen opmerkingen: