07 december, 2014

Thomas Münzer, een voorloper

In wat haar nadagen zouden blijken te zijn vereerde de DDR nog Thomas Münzer met een postzegel. Het socialisme, zelfs in die staat, hecht aan de voorlopers, die als voorbeeld en als continuïteit in de klassenstrijd konden gelden.

Friedrich Engels' boek over De Duitse Boerenoorlog is geheel online te lezen. Hetzelfde geldt voor Karl Kautsky's geschiedenis van de Voorlopers, die evenwel ophoudt bij de Franse Revolutie van 1789, Hier het deel over de Duitse boerenopstand en Münzer. Zowel Engels als Kautsky (en later Bloch) volgden W. Zimmermann, Allgemeine Geschichte des groszen Bauern-Krieges uit 1854. Hetzelfde geldt voor Quack.

Het zich bewust zijn in een lange traditie te staan is met het socialistisch streven als grote belangrijke politieke stroming verdwenen. van de huidige voorman van de PvdA kan men nauwelijks verwachten dat hij weet wie Joop den Uyl was, om van de geschiedenis verder maar niet te spreken. Macht is onwetendheid.
(Wordt vervolgd)

Geen opmerkingen: