17 december, 2014

De verdwijning van bijen sinds 1870

Voor Groot-Brittannië is uitgezocht hoe bestuivende bijen- en wespensoorten zijn uitgestorven de afgelopen anderhalve eeuw. Het grote uitsterven begint met de introductie van de kunstmest, gaat door (met afvlakkende groei van de toename in de jaren zestig en zeventig en gaat nu weer snel verder. Het bijensterven ligt klaarblijkelijk niet alleen aan de nicotinoïden, deze verergeren het wel natuurlijk.

Via dit stuk komt men desgewenst bij het artikel dat de Britse sterfte onderzoekt. Genoemd worden de kameelhalswesp Lestica clypeata (verdwenen sinds 1853; boven) en de wikkebij Andrena lathyri (onder) die overigens maar enkele decennia in de twintigste eeuw is waargenomen. Beide soorten zijn ook in Nederland (zeer) zeldzaam.

Geen opmerkingen: