26 september, 2014

Hok hok hok kolorob - Jongeren in opstand

In de luwte van het steeds waanzinniger wordende nieuws dat de Media aanleveren voor de geachte kijkbuiskindertjes is er een studentenopstand gaande in India - begonnen op de Jadavpur Universiteit in Calcutta. De aanleiding was de aanranding van een studente, waar het bestuur van de universiteit niet op wenste te reageren. Hieropvolgende acties werden door de politie op de campus neergeslagen, en dat is van oudsher vragen om meer verzet. Het protest waaiert uit over de rest van India.

En zo toont de macht altijd haar domheid door van een incident iets groters, steeds groters te maken, een beweging waar in tijden van wanhopig makende gekte elders, hoop aan ontleend kan worden.

De BBC over het protest.
Een alumnus van Jadavpur aan het woord.


Geen opmerkingen: