09 september, 2014

De duivel van Tolstoj

In een Engelse vertaling gevonden afgelopen week, vertaald door het echtpaar Maude, pleitbezorgers van Tolstoj bij uitstek "De duivel", een novelle die de schrijver niet bij zijn leven uitgegeven wilde zien. En waar hij geen einde aan maakte: er zijn twee nogal verschillende versies van een afloop van het verhaal.

Ik ga het verhaal zelfs niet bij benadering weergeven want dat zou spelbederf zijn. In het Nederlands is het opgenomen in een deel van het Verzameld Werk.

Maakt het de schrijver sympathiek - de suggestie is dat het op autobiografische motieven berust? Neemt hij impliciet afstand van het idee dat je als (jonge) man voor je gezondheid alleen al een vrouw nodig hebt om sperma in te lozen (zo drukt hij het niet uit maar daar komt het op neer, een zwakke toegeving aan wat voor goede smaak doorgaat). Een vrouw, om het even wie.
Zo'n verhaal komt voor mij uit een andere wereld - maar dan, prostitutie drijft ook op deze gedachte, neem ik aan.

Meer hierover.

Geen opmerkingen: