27 september, 2014

De tijd van onvoorwaardelijke liefde


Orkest van Benny Andersson (jawel, van ABBA) & Helen Sjöholm in een in de kerkelijke bundel opgenomen gezang, Kärlekens tid, Tijd van liefde. De tekst is van Ylva Eggehorn.

Van deze schrijfster heb ik juist Verantwoordelijk voor God - denken en doen van Etty Hillesum en Dietich Bonhoeffer gelezen, niet wetende dat de auteur een vooraanstaand Zweeds theologe en gezangendichtster/psalmberijmster is. De innigheid van tekst en koor van bovenstaande ontwapent mij. Het is een uitvaartlied maar niet uitsluitend. Abide with me echoot mee, maar dat hoort bij gezangen, het ook muzikaal naar elkaar verwijzen.

Een parallel leven van twee vermoorde mystici, wier verzet bestond uit de overgave aan de Volkomen Ander door Wie zij zich gedragen wisten - en de vraag is: hoe inspirerend zijn zij in het nu? Ik denk dat de vraag wat overbodig is. En hun mystiek leidt tot verwerping van alle aardse macht, valt onder het paradigma van religieus anarchisme. Hun overgave evenwel is moeilijk voorstelbaar en moeilijker navolgbaar - hunner gelijken van deze dagen zullen wij nog niet kennen.

Geen opmerkingen: