21 september, 2014

Het eufemisme "uitsterven"

Dieren sterven uit - de fossielen van morgen, het boek uit mijn jeugdjaren staart mij aan vanuit de bergplaats die het gevonden heeft na de ontruiming van mijn ouderlijk huis, drieëneenhalf jaar geleden. Ik zou het moeten nakijken of de Berberleeuw er in voorkomt, in het wild is die al sinds 1920 uitgestorven.

Niks "uitgestorven". Dat was het woord dat ook gebruikt werd voor de broeders van Winnetou: "de indianen zijn zo goed als uitgestorven". De berberleeuw is uitgeroeid, zoals ook de Kaspische (misschien komt die dan in het boek voor, ik meld het u binnenkort). Wat er aan berberleeuwen resteert zou ooit in het wild teruggezet moeten worden. Intussen gaat het uitroeien van leeuwen en tijgers elders door, om andere al dan niet grote gewervelde dieren niet te noemen.

Als het over mensen gaat is "uitgeroeid" nog wat cruër dan "uitgestorven", en al helemaal pijnlijk sinds de nazitijd.

Een overzicht van "uitgestorven" gewervelde dieren van de afgelopen honderd jaar. Verwarrend dat de houting er tussen staat terwijl er nog zelfs verhandelde vissen zijn die ook zo genoemd worden.

En hoe groot is de kans nog op een ontmoeting met de Alpensteenbok?

Geen opmerkingen: