16 maart, 2014

Diego Garcia als open riool

Een van de verhalen die het Britse koloniale regiem uitvent over de onbewoonbaarheid van de Chagos Archipel is dat het zeegebied waar de eilanden liggen behouden moet blijven als ongerept natuurgebied. Dit is niet te combineren met kleinschalige visserij van de gedeporteerde bewoners. Dat bombardementsvliegtuigen niet vervuilend zijn spreekt vanzelf.

Zoals dus ook de koraallagune van Diego Garcia als open riool voor de VS/marineschepen wordt gebruikt. Doorvaren, niets aan de hand hier.

- Niet geheel terzijde: bij de in het algemeen zeer negatieve nabeschouwing van Tony Benn op de BBC werd Jeremy Corbyn als "vriend" opgevoerd. Corbyn is een van de parlementsleden die zich gedreven inzet voor Chagos. Ik besef dat ik hard in mijn oordeel ben geweest over Benn als koloniaal. Ik hoop er nog in alle rust op terug te komen, later.

Geen opmerkingen: