08 januari, 2013

Wij zijn allen Joke KaviaarPanisch zoeken naar mijn paspoort - want als je die rechtszaak wilt bijwonen zullen ze naar een legitimatie hengelen. De video vertelt dat dit niet vanzelf spreekt maar het is mosterd na de maaltijd van de schok van de vermissing. En ja, ze vroegen er hier wel naar: registratie ongetwijfeld van de aanwezigen.

Mijn paspoort is terecht - het zat in de aantekenmap voor Loughborough.

Deze middag was het strafproces tegen kameraad Joke wegens opruiing of terrorisme of wat voor draai ze er ook aan geven. Zes maanden onvoorwaardelijk geëist voor het uiten van een mening. De verkeerde mening in de ogen van het regime.
De verklaring van Joke tot slot van het showproces dat geheel genegeerd wordt door de gelijkgeschakelde pers: hier.

Geen opmerkingen: