11 januari, 2013

Van timmeren, naaien, graven, zaaien en Daniela Hooghiemstra

Zo vaak maak ik het niet mee, de presentatie van een boek over een Nederlandse religieus-anarchist. Er was dan ook niemand bij aanwezig die ik kende, of ik moet mij vergissen. Het was tevens de receptie behorende bij een promotie aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen (een naam die de Kultuurkamer alweer een tijd geleden heeft bedacht).
De schrijfster/promota werd door haar uitgever aangekondigd als iemand die het niveau heeft van een Geert Mak. "Is dat dan een aanbeveling?" kon ik niet nalaten te roepen, hetgeen uiteraard alleen wat boze blikken opriep.
Een flink deel van de biografie van Kees Boeke - want over deze religieus-anarchist gaat het - is gewijd aan Beatrix en Irene von Lippe Biesterfeld, die ook een jaartje op de Werkplaats gezeten hebben. De schrijfster, Daniela Hooghiemstra, werd aanbevolen als hebbende al enkele boeken over het koningshuis op haar naam staan. Weer een aanbeveling! Daniela Hooghiemstra is redactrice bij NRC-Handelsblad, hetgeen door velen in Nederland nog steeds als aanbeveling gezien zal worden. Ik heb daar allang totaal geen last meer van.

Ik sla de index op, zie dat Felix Ortt en Lod. van Mierop (als Lodewijk, zoals hij zijn naam nooit schreef) en Clara Meijer (natuurlijk als Clara Wichmann) onbeduidende hapaxen zijn. Cor Bruijn, hier Bruyn genoemd, komt ook een keer voor, maar dan zodanig dat ik niet alle hoop opgeef. Maar mijn verwachtingen zijn niet hooggespannen.

Wel aardig vond ik de koorzang van het Lied van de school, dat vers van het net te plukken is.

Het Werkplaatslied

Hou je van buiten, van wa-ter en wei?
van zwer-ven in bos-sen, in dui-nen en hei?
Van lich-ten-de luch-ten, van bloe-men en vruch-ten?
Werk dan mee in de WERK-PLAATS!
Werk dan mee in de WERK-PLAATS,
On-ze Werk-plaats!

Hou je van zwem-men, van zon en van spel?
Van ren-nen en sprin-gen, be-hendig en snel?
Zeg, wil je pro-beren, van al-les te le-ren?
Werk dan mee in de WERK-PLAATS!
Werk dan mee in de WERK-PLAATS
On-ze Werk-plaats!

Hou je van wer-ken met lust en met kracht?
Om din-gen te ma-ken, waar 'n an-der op wacht?
Van timm'ren en naai-en, van gra-ven en zaai-en?
Werk dan mee in de WERK-PLAATS!
Werk dan mee in de WERK-PLAATS!
On-ze Werk-plaats!

Hou je van le-zen, ge-span-nen en lang?
Van rhyt-me en dan-sen, mu-ziek en ge-zang?
Zeg wil je mee stre-ven, om beter te le-ven?
Werk dan mee in de WERK-PLAATS!
Werk dan mee in de WERK-PLAATS!
On-ze Werk-plaats!

De nestor van de Werkers aanwezig, aan wie het boek gepresenteerd werd, kon er op zijn 84ste nog niet over uit dat hij gemengd naakt collectief had gedoucht als lid van het handbalteam.
Als er niemand is die je kent op zo'n bijeenkomst die een receptie blijkt te zijn ga je op dingen letten die er anders niet toe doen en die nu een Speciale Betekenis krijgen. Twee vrouwen van middelbare leeftijd in kledingstukken die te lang waren om hotpants genoemd te worden - en dan dringt het verschrikkelijke tot mij door: dit zijn broekrokken. Het is ook eigenlijk het soort publiek dat men zich bij ex-Werkplaatswerkers, onder wie Hooghiemstra zelf, dient voor te stellen vrees ik.
Ik heb uit narrigheid een broekrok gezocht ter illustratie. Al zeggen ingewijden dat dit kledingstuk niet zo mag heten.

Intussen is mijn ergernis gezakt en ben ik toe aan de bekentenis dat ik zelf met forse tegenzin een jaar op de Werkschuit gezeten heb, daarvoor woonde je aan de Amstel zal ik maar zeggen. (1950, het jaar van The times they are-a-changin', diepe zucht).

U hoort spoedig meer.

Geen opmerkingen: