07 januari, 2013

Manifest van het Tahrir Internationaal Collectief


In het licht van het revolutionair ontwaken van de Noordafrikaanse en Middenoosterse landen en de wassende golf van protest in Europa is het buitengewoon belangrijk dat deze bewegingen niet alleen naast elkaar werken, maar ook dat zij elkaar ondersteunen.

Helaas treft het mediabeeld van islamitische landen in Europa en van het Europese materialisme in islamitische gebieden niet alleen de indruk bij de meerderheid van de bevolking, maar ook de anti-autoritaire kringen.

Daarom is het nodig elkaar te leren kennen, de overeenkomsten te zien en de onderscheidenlijke plaatselijke omstandigheden te begrijpen.
Dit is belangrijk omdat tenslotte beide bewegingen voor gelijkaardige uitdagingen staan: de invoering van een liberale economie en de dreiging van extreem-rechts, zij het christelijk of islamitisch.

Zij hebben ook gelijksoortige doelen: het gevecht voor een vrije en zelfbesturende maatschappij, gebaseerd op verdraagzaamheid, gelijkheid en openheid, de maatschappij waarin het sociale boven de markt staat.

Deze gemeenschappelijke doeleinden bezorgen de heersers vrees en daarom creëren zij kunstmatig de strijd tussen beschavingen.

En het is aan ons of, op dit punt van het maatschappelijk ontwaken, dit conflict werkelijkheid zal worden of dat wij een gezamenlijke strijd aangaan voor de gemeenschappelijke maatschappij.

Door middel van dit netwerk willen wij een platform scheppen voor discussie, voor de presentatie van strijdpunten en de eraan verbonden plaatselijke omstandigheden en verschillen, voor het presenteren en uitleggen van aan de gang zijnde acties en het plannen van gezamenlijke activiteiten in de toekomst.

Er is één Wereld en één Strijd.

- Wellicht niet ten overvloede: Tahrir verwijst uiteraard naar het plein in Caïro dat centraal stond (staat) in de omwenteling in Egypte, maar het woord betekent bevrijding, iets wat in de berichtgeving nooit beklemtoond of zelfs maar vermeld is.

Geen opmerkingen: