12 september, 2010

Taalsluipmoord vanachter het bureau


Een populier met bladeren die bij het minste zuchtje wind draaien heet een esp. Trillen of beven als een espeblad is een uitdrukking ontleend aan dit natuurgegeven. Let wel: espeblad, want zo'n blaadje zit nu eenmaal aan één esp vast, niet aan een bos.
Maar in het dictee gaat er een streep door als je het goed spelt. En het is maar de vraag of de uitdrukking door de desbetreffende commissies überhaupt wordt goedgekeurd, want de esp moet ratelpopulier genoemd worden. Niet vragen, slikken. Commissies dienen te bepalen hoe u spreekt en schrijft, in Nederland. Zoals het ook van hogerhand een aanvaardbaar idee wordt gevonden "de islam" een "politieke ideologie" te noemen.

Deze esp was bij een van de stormen van de afgelopen weken omgewaaid en versperde het pad. Veel bladeren waren al bruin en dor. Een enkel blad was nog groen en trilde. Alleen de groene trillen. Als espebladeren.

Geen opmerkingen: