16 september, 2010

Elvel


Een tijdlang was de herkenningsmelodie van het radioprogramma Transkul getiteld Elvel.
Ik kan het niet laten horen of zien, maar vermoedelijk was het een uitvoering van een gelijknamige dans/muziekgroep van Kamtsjatka. Elvel is een berg op dit schiereiland. Het intromuziekje leek gespeeld op een vloeipapiertje.
De muziekgroep wordt gevormd door Itel'men, een volk dat je in de encyclopedie moet opzoeken als witte Europeaan en dat vroeger werd aangeduid als "Kamtsjadalen".
Zij staan op de rode lijst van volkeren.
Gek nietwaar, die rode lijsten worden altijd gevormd door mensen, dieren en planten die belaagd worden door of namens witte Europeanen.

Geen opmerkingen: