20 april, 2010

Echo's van het christen-anarchisme, een eeuw geleden

Een onoverzichtelijke site, gewijd aan het Wereldparlement van godsdiensten, niet alleen van nu maar ook het oorspronkelijke congres van Chicago, 1893, dat de ogen opende voor de theologen die de Nederlandse christen-anarchisten zouden worden. Zoek uw weg, zoals gezegd het is moeilijk...

James Allen wordt nu in verband gebracht met de voel-je-goed-en-heb-succesboeken die iedereen een schuldgevoel moeten geven als men geen miljonair wordt. Het is niet de achtergrond van Allen zelf, hij was een Engelse tolstojaanse mysticus. Een van zijn boeken werd vertaald gedistribueerd door de Nederlandse christen-anarchisten (ik heb mijn grote bibliografie niet hier, dus ik blijf de titel nog even schuldig).
Het zal hier wel genoemd worden. In een boekhandel (eindelijk een boekhandel bezocht!) zag ik een grote band met zijn verzamelde werk. In de geest van Carnegie (en, meer gepast, Trine, maar die had goede woorden over voor Carnegie) uitgegeven, maar wel op de plank Christian inspirational.

Geen opmerkingen: