21 juli, 2009

Spreeuwen


Het gaat slecht met de spreeuw. Sinds de jaren tachtig is het aantal spreeuwen in Nederland gehalveerd, en de vogel staat sinds kort op de Rode Lijst voor bedreigde diersoorten. Wageningse onderzoekers maakten een model dat de teruggang moet verklaren, maar ze hebben daarbij een probleem. Voor zulke modellen zijn namelijk gegevens nodig. Voor andere vogelsoorten zijn die beschikbaar, omdat vogelaars niet omkijken naar spreeuwen. Het groeiende aantal katten en roofvogels is één van de verklaringen voor de teruggang. De onderzoekers hameren echter vooral op het gebrek aan nestgelegenheid. Er moeten meer nestkastjes komen, stelden zij in een wetenschappelijke publicatie. Ook moet het voor de vogels makkelijker worden om insecten te vangen.

Was de mening een paar jaar geleden. Maar hier vandaag wordt genoemd:
Belangrijkste oorzaak is vermoedelijk de afname van sappige weilanden, de voornaamste voedselbron voor de vogel.

Een slaapvlucht spreeuwen, een enorme levende wolk, bewegend op thermiek boven land of water, is een van de spectaculairste natuurverschijningen die men in Nederland kan genieten.
Nog wel.
Maar inderdaad: als stadsvogel is de spreeuw bijna zo ongewoon geworden als de huismus.

Geen opmerkingen: