03 juli, 2009

Ceterum censeo


Het is slap tij in de advertentiebisnus, logisch gezien de crisis.
Gelukkig is er altijd de overheid die de advertentieruimte te hulp komt door de vacua te vullen. De nieuwste serie is hier afgebeeld.
De overheid is tegen discriminatie.

Wat is discriminatie?
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen, zoals bijvoorbeeld huidskleur, sekse of religie. Als een meisje op straat wordt uitgescholden omdat zij een hoofddoekje draagt, is er sprake van discriminatie. Hetzelfde geldt wanneer een homostel door een camping geweigerd wordt, omdat het een 'familiecamping' is. Zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen.


In de vorige campagne, ruim een week geleden afgesloten, zagen wij manager Marieke, 35, die dankzij het antidiscriminatiebureau gewoon weer haar werk kon doen. En een verslaggever die bij nadere beschouwing in een invalidenkar zat, en die dankzij dit bureau "weer overal binnenkwam".
En gij geleuf da? Discriminatie op grond van gesproken taal is niet te "visualiseren", bedenk ik. Mijn vriendin uit Bos en Lommer die als ze een kort rokje draagt gevraagd krijgt "wat kost je?" is blijkbaar ook niet interessant.


"U heeft geen geldige papieren" is een kenmerk dat er blijkbaar wel toe doet. Van de overheid moet u bij huisartsbezoek een paspoort bij u hebben. Anders behandelt zij misschien wel de verkeerde patiënte, begrijpt u? Uw illegaliteit is moeilijk te visualiseren, toegegeven. Alle afgebeelde personen kunnen "illegaal" zijn.

Maar de meestvoorkomende vorm van discriminatie is gemakkelijk te visualiseren en wordt in het geheel niet - zelfs niet zijdelings - genoemd. Deze discriminatie is zo vanzelfsprekend dat zij niet eens als zodanig gezien wordt. Er vallen geen gutmenschliche puntjes mee te behalen en er is geen onzinverhaal over familiecampings aan te verbinden (alsof het afgebeelde stel daar überhaupt wil neerstrijken!).

Als u niet kunt bedenken welke discriminatie ik bedoel dan spijt het mij voor u. O wacht even: de onstnappingsclausule: het gaat om een kenmerk "dat er wel toe doet".

Overigens ben ik van mening dat de overheid per omgaande afgeschaft dient te worden.

Geen opmerkingen: