13 december, 2005

Zeker


Moeilijk om de moed er in te houden soms. Een gideonsbende van christen-anarchisten staat aan de andere kant van het hek in Guantanamo - er is geen legale weg om er terecht te komen, maar de Cubaanse overheid was onder de indruk en liet hen begaan.
Indonesische en Filppijnse dienstmeisjes demonstreren vreedzaam en ludiek tegen het kapitalisme in Hongkong.
En Stanley Tookie Williams was wellicht een levende illustratie van de eerste regel. Het is Gods wil dat ik sterf vandaag, heeft hij tegen Jesse Jackson gezegd. Tante Jet, daar gaat u:

De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind -- dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo �t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w'als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van �t leven der planeten

en mensche' en diere'. Er is niets wat kan storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Geen opmerkingen: