09 december, 2005

Kemphanen uit het noorden


Toen ik aan de rand van de stad met Waterland vlak bij de hand woonde was het idee ieder voorjaar eens kemphanen en -hennen bij de balts waar te nemen. Het best, dachten we steeds, was dit 's ochtends vroeg te doen, als het nog heel rustig was. En ook vaak nog heel mistig. Het heeft zeer sfeervolle fietstochten opgeleverd, maar nooit baltsende kemphaantjes.
Het idee van een radiostation om een zendertje heen vond vervolgens een vorm en een naam, Radio Kemphaan. Ter ere van de vergeefse fietstochten, en als teken van ecologische gezindheid.
In het Vogeldagboek (zie links) verneem ik bijna dagelijks van waarnemingen van kemphanen dezer dagen. In december?
Helaas - het aantal broedparen in Nederland is drastisch afgenomen, tot enkele honderden. De beste kans een kemphoen te zien (dit sekseneutrale woord is niet in gebruik volgens mij; bij dezen) is juist in de winter. De Scandinavische kemphoenders overwinteren in deze streken. De Nederlandse broedvogels zitten in West-Afrika.

Geen opmerkingen: