06 december, 2005

Staken voor Biafra


Mijn eerste actiegroep en internationalistische actiedoel: erkenning van Biafra - de hongerblokkade tegen "Oost-Nigeria" (eigenlijk het zuidoosten) kon alleen bestreden worden door nieuwe politieke realiteiten - die tenslotte al functioneerden. In broederlijke samenwerking streefden de Sowjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk een quick kill na, die een miljoen mensen het leven heeft gekost. Precieze cijfers zijn als op deze schaal gesproken wordt niet bereikbaar.
In 1999 werd de Beweging ter Actualisering van de Staat Biafra opgericht, MASSOB naar de Engelse naam. De beweging is er in geslagd een algemen staking uit te roepen in de deelstaat Anambra in Nigeria. Op markten duikt "weer" Biafraans geld op. (Nadere toelichting ontbreekt helaas).
De centrale federale regering noemt MASSOB naar de geest der tijd een terroristische organisatie die verslagen moet worden.
Enigszins surrealistisch vind ik het nieuws wel. En moet ik nog voor zijn, na meer dan 35 jaar...?
Het antwoord zal natuurlijk moeten zijn: het hang er vanaf hoezeer dit streven door de bevolking gedragen wordt. Een algemene staking - niet niks.

Geen opmerkingen: