05 januari, 2018

Zelfmoord onder boeren in de VS talrijk

"Sinds 2013 is het netto inkomen van boeren in de VS met 50% afgenomen. Het mediane inkomen van boeren in 2017 za naar verwachting $-1.325 [ja, een negatief cijfer]. En zonder pariteit (in feite een minimumprijs voor agrarische producten) blijven de meeste prijzen van goederen onder de productiekosten.

Rosmann van het vroegere program Sowing the Seeds of Hope schrijft in een email: "De zelfgekozen dood van boeren neemt in aantal toe of af in overeenstemming met hun economisch welzijn... Het aantal zelfmoorden stijgt momenteel vanwege onze huidige agrarische recessie".

Groot stuk van vorige maand bij de Guardian.

Geen opmerkingen: