08 januari, 2018

De aanval op het literaire gemeenland

Bibliotheken voor algemeen gebruik waren ooit bestemd tot algemene verlichting. En ze werden, althans in Nederland, opgericht bij particulier initiatief - Elise van Calcar maar ook Jac. van Rees komen in gedachten, en mw. Bähler. Maar dat is lang voorbij - ze kwamen in overheidshanden en overheid betekent al tijden (voor velen inmiddels): bezuinigen. Ook in de VS.

De nasleep van de recessie van 2008 bracht meer financieel leed voor bibliotheken met zich, ook al werden ze door meer mensen benut. Californië staakte de financiering door de staat geheel, in 2011. Louisiana volgde het voorbeeld van Californië in 2012. Drastische bezuinigingen hebben de openbare bibliotheken van New York, Dallas, Massachusetts en elders getroffen. In de huidige federale begroting is er het plan het Instituut voor Museum- en Bibliotheekdiensten op te heffen, nadat het door voorgaande regeringen, Democratisch of Republikeins als voortdurend verkleind is.

Verdere bezuinigingen leiden tot het einde van ons literaire gemeenland.
Verder lezen in het Engels.

Geen opmerkingen: