04 januari, 2018

Brief aan de AIVD

Amsterdam, 30 december 2017

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20010
2500 EA Den Haag
Onderwerp: Opvragen van een kopie van gegevens over mij of herleidbaar op mij
Zeer geachte mevrouw/mijnheer,

Met een beroep op de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten richt ik mij tot u met een verzoek om inzage van de bij de AIVD over mij verzamelde en/of verwerkte persoonsgegevens.
De contexten waarbinnen de AIVD subsidiair voorganger de BVD de over mij verzamelde en/of verwerkte gegevens geregistreerd heeft zijn naar ik vermoed:
Biafra Actie Comité
Werkgroep Dienstweigeren
Iers Solidariteits Komitee
Federatie van Vrije Socialisten
Nederlands Palestina Komitee
Studenten Steunkomitee Nieuwmarkt
Portugal Informatiegroep Amsterdam
Internationale Boekhandel Het Fort van Sjakoo
Anti City Circus
Franciscaanse Vredeswacht
Bezoekgroep Grenshospitium
Redactie De Waarheid / Forum
Redactie De Vrije Socialist
Redactie De AS
Er zullen meer contexten zijn, u bent daarvan ongetwijfeld beter op de hoogte dan ikzelf.

Gaarne ontvang ik een bevestiging van mijn verzoek.

Met vriendelijke groet,
Herman André de Raaij
[adres]

Bijgesloten: kopie relevante pagina paspoort

Benieuwd - ik zal u op de hoogte houden; spijtig dat ik de oproep tot aanvragen van inzage niet heb doorgegeven.
Ik weet dat de lijst niet uitputtend is, wellicht ben ik het een en ander vergeten en dan nog: men weet nooit waar men in de gaten wordt gehouden.


Geen opmerkingen: