11 mei, 2015

Niet in mijn naam!

- door Joke Kaviaar -


Wat zegt repressie ons? Het zegt ons dat we de waarheid spreken en dat die waarheid niet gehoord mag worden. En dat is waarom we hier vandaag bijeen zijn: om ervoor te zorgen dat de waarheid wèl wordt gehoord.

Ik heb een bericht voor de onderdrukkers:


Wij willen een einde aan het geïnstitutionaliseerde racisme, het vanzelfsprekende racisme, het ingebakken racisme. Een einde aan de jacht op vluchtelingen, aan de apartheidspolitiek die asiel- en vreemdelingenbeleid heet. Een einde aan Fort Europa dat mensen laat verdrinken in de Middellandse Zee. Ofwel: Fuck Frontex!
Een einde aan wat zo netjes heet: 'etnisch profileren'. Een einde aan racistische beeldvorming onder het mom van een kinderfeestje. Ofwel: Fuck Zwarte Piet!
Een einde aan het kolonialisme dat nog altijd voortduurt in de kapitalistische uitbuiting van mensen en hun grond, in de wapenhandel waaraan het rijke westen grof geld verdiend, en in de geesten van de mensen die er nog altijd niet van bevrijd zijn.Een einde aan het verheerlijken van het Neederlandse aandeel in eeuwen van slavenhandel. Ofwel: Fuck Michiel de Ruyter!

De machthebbers van dit land zijn niet blij met ons, want zij zijn bang om hun privileges te moeten opgeven. Ze zullen dus altijd een stok zoeken om de hond mee te slaan, zodat de hond niet langer blaft maar nog slechts kermend in een hoekje zijn wonden gaat likken.
Daar waar mensen voor werkelijke vrijheid opkomen, tégen onderdrukking - en daarmee bedoel ik niet het recht om anderen te onderdrukken - dát is waar nu steeds de klappen vallen, terwijl zij die de klappen uitdelen het hardste roepen om vrijheid. Zij die grappen maken over racisme en verdrinkende vluchtelingen, zij die carrière maken over de ruggen van slachtoffers van vreemdelingenhaat, zij die zichzelf meer rechten toekennen vanwege hun huidskleur of geboortegrond... ja, zij zijn het die roepen om vrijheid. Maar dát is geen vrijheid! Vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is. Mijn vrijheid is niets waard zonder de vrijheid van een ander.

Het is niet in mijn naam dat lieden, die zeggen dat zij 'het Neederlandse volk' vertegenwoordigen, mensen onderdrukken, isoleren, bedreigen, vervolgen, uitsluiten en opsluiten! Reken mij maar niet tot dat Neederlandse volk!

Niet in mijn naam, racisme! Niet in mijn naam, deportaties! Niet in mijn naam, uitbuiting!

Zoals velen van jullie weten, loopt er een zaak wegens opruiing tegen me, omdat ik in stukken op mijn website tot actie tegen het misdadige vluchtelingenbeleid oproep. Het is één van de vele gevallen van repressie waarmee ook Abulkasim te maken kreeg, en Kno'ledge Cesare, en vele anderen. Maar ook al probeert justitie ons tegen elkaar uit te spelen door criminalisering, en de mond te snoeren door arrestaties, valse aanklachten, censuur, vervolging en veroordeling;
Ook al controleert justitie alles wat ik schrijf, deed huiszoeking, en worden er nu zelfs voorwaarden verbonden aan mijn vrijheid omdat de hekken van Fort Europa méér waard worden geacht dan de levens van vluchtelingen die stelselmatig worden vernietigd;

Er is en blijft geen andere keuze dan te blijven staan voor onze vrijheid. Verzet is noodzaak.

Niet in mijn naam worden vluchtelingen gechanteerd om zich het land uit te laten gooien in ruil voor schamele opvang;
Niet in mijn naam moeten vluchtelingen leven op straat en worden ze opgesloten in grensgevangenissen;
Niet in mijn naam wordt een gezinsgevangenis gebouwd op Kamp Zeist om kinderen te kunnen deporteren naar landen als Afghanistan;

Ik heb een bericht voor de onderdrukkers:

Wij, die zeggen waar het op staat, wij zijn allemaal niet alleen. Geen muur, geen hek, geen tralies en geen bevel kan de waarheid verhullen – integendeel!
Sinds 2011 hebben vluchtelingen tentenkampen opgericht, gedemonstreerd, en marsen gehouden. De repressie tegen hen bleef jarenlang verborgen. Niet meer! Omdat zij de moed hebben om de straat op te gaan.
Nu is het zaak de strijd op alle fronten te verenigen. Want het gaat om hetzelfde racisme, dezelfde haat, dezelfde overheersing. Het is dezelfde superioriteitswaan van witte machtshebbers, die al eeuwenoud is, die zowel Zwarte Piet in stand houdt als die met schepen van Frontex probeert te voorkomen dat mensen vanuit Afrika in Europa weten te komen.

Niet in mijn naam, geen enkele repressie! Niet in mijn naam!

Toespraak tijdens demonstratie Fuck de koning/Fuck racisme, 10 mei 2015

Geen opmerkingen: