05 mei, 2015

Anarchisten, de lui die u het weekeinde hebben gegeven

Een paar in de krochten van mijn site verstopte teksten die derhalve bij het samenstellen van deze voordracht ten hoogte een achtergrondrol gespeeld kunnen hebben.
Over tijd (een titel die in het Nederlands anders dubbelzinnig is dan "About time").

E.P. Thompson over tijd, werk, tucht in het industrieel kapitalisme; waarover ook het hieronder besproken Salt:

Iemand zei laatst in een discussie op de radio hoe beleid dat geacht wordt de crises van het kapitaal op te lossen altijd ingekleed wordt in termen van noodtoestand, tijdelijke maatregel, zoiets als tijdelijke eisen. Niemand geeft toe dat de noodtoestand, ditmaal misschien meer dan ooit in de moderne geschiedenis, permanent is. Dergelijk beleid gaat natuurlijk uit van de premisse dat het kapitaal oneindig aan te passen is, een wat betere afstemming van de raderen die de hele machine volmaakt zullen laten draaien, doeltreffend en op tijd. Salt brengt mij op de gedachte: wat voor toekomst wordt ons beloofd met het bezuinigingsbeleid? Ons wordt het begrip van een toekomst van het kapitalisme beloofd, het zelfherstellend vermogen bij zijn vrolijke gestadige reis naar eeuwige groei. In Salt betekent het verlaten van dit begrip van de toekomst het verlaten van de constructie van de tijd van het kapitalisme zelf, een strijd voor autonomie in de tijd: 'Als wij materiële autonomie nastreven, bereiken wij niets dan materiële ontwrichting. Temporele autonomie zou revolutionair zijn.." Deze vorm van tijd kan alleen, schrijven zij, beschreven worden in negatieve bewoordingen. Zij is werk noch vrije tijd zoals wij het verstaan. Haar urgentie is haar eigen urgentie, zoals de vrijheid om plannen op de lange termijn te maken (...) - het is niet dringend, laten we het nu doen!

Geen opmerkingen: