02 mei, 2015

Graaf diep in je hart en je vindt je ziel

Ben E. King, overleden afgelopen donderdag 30 april, plaatst mij voor het persoonlijke raadsel wat er geraakt wordt als men zegt dat het je ziel is. Ik kan mij nog goed verplaatsen in de pre-puber die ik was die zeker wist dat het zo hoorde: de laatste dans is voor mij want je zult in mijn armen rusten. In het echt zou het lang niet altijd zo blijken te gaan.

Save the last dance for me

Dit nummer, dat dan ook van huis uit een spiritual is, anders gearrangeerd, bezocht een onvermoed religieus hoekje bij mij toen ik het af en toe hoorde op Luxemburg, mijn eerste eigen radio. Dat was in de versie van Kenny Lynch, 1964, voor de zekerheid. Dit kreeg je niet zomaar op de Nederlandse radio te horen, in 1961:

Stand by me

Nog een radioherinnering, Emperor Rosko in exile, begin 1967, zaterdagavond/zondagochtend Caroline, waarom hij er verder niet meer was moest een raadsel blijven. En ja, wat is de ziel? Waar zit die? Verstoppen kun je haar niet, maar je moet diep in je hart graven om haar te vinden.

What is soul?

Geen opmerkingen: