19 november, 2014

Protest tegen massamoord heet vandalisme

Kweekschool, zo zou de school geheten hebben toen Nederland nog geen Kwaliteitsonderwijs had waar onderwijzers (pardon, leraren) niet meer hoefden te weten dan hun leerlingen. De Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos in Ayotzinapa, Guerrero, México, dient uitdrukkelijk als onderwijsinstelling voor de armen, de bouw is gedaan uit een fonds hiervoor bestemd.

Drieënveertig studenten aan deze school zijn ontvoerd en vermoord in september jongstleden, door een drugsbende, naar nu verluidt in opdracht van de burgemeester. Het bericht van de ontvoering en moord is op zich al zo ongelooflijk. Waarschijnlijk zijn de lijken inmiddels gevonden. Maar de opinie-industrie vertelt ons al dat de onderhavige school sociale protesten aanmoedigt. Waarom schrijft zo'n krant die alle nieuws dat gedrukt kan worden biedt dit? Simpelweg omdat de moord er waarschijnlijk plotseling wat minder erg door wordt. De president van de ineenstortende narcostaat weet inmiddels al zeker dat de woede op straat over de moorden eigenlijk tegen hem gericht is. Alsof de woede dan minder gerechtvaardigd zou zijn.

En het vertoog in De Media gaat al snel over vandalisme in plaats van moordpartij op last van de overheid. Brandende barricaden in de federale hoofdstad, blokkades van toeristencentra in Acapulco en Cancún, Zapatistas die troost bieden aan de ouders van de vermoorde studenten. Op zich heel opmerkelijk dat in de voortuin van de VS, die zich werkelijk met de heel wereld bemoeien behalve misschien inmiddels met die voortuin, de staat ineenstort en het oproer kraait. Volkomen terecht, dat laatste. Waar het naar toe gaat?

Geen opmerkingen: