23 november, 2014

De viering van het honderdste verwoeste Sorbische dorp


Discriminatie en racistisch geweld zijn zeer ernstig, maar blijkbaar ook weer niet zo nieuw als de berichtgeving over neonazi's die het op Sorben voorzien hebben zou doen vermoeden.
Wat heet geweld?

Het Zweedse energiemonopolie Vattenfall is bezig Lausitz, de streek waar de Sorben wonen, weg te graven voor bruinkoolwinning. Ook dit is niet nieuw, in de ehemalige DDR werd er ook lustig aan openluchtmijnbouw op bruinkool gedaan. Op zeker ogenblik in de jaren negentig kon het "feest" van honderd weggegraven Sorbische dorpen gevierd worden. Sinds 1996 wordt jaarlijks een dag gewijd aan een weggegraven middeleeuwse vestiging.
Op bijgevoegd kaartje de plannen voor het verdere weggraven. Dit is dan de "werkgelegenheid" in de streek. De Grüne Liga heeft er een site aan gewijd.

In het kader van de bevordering van marktwerking en de bijbehorende verhoging van service voor de klant en de prijsverlaging uiteraard - efficiëntie is het Geheime Doel van de Markt - heeft Vattenfall ook het Nederlandse Nuon in handen. Het verschil met de DDR in Lausitz nu is dat de almachtige staat niet meer hapt en grijpt in Lausitz. Zoals ook gemeente of provincie geen bureaucratische greep meer hebben op de Nederlandse energievoorziening.
Vattenfall is immers een ZWEEDS staatsbedrijf.

Geen opmerkingen: