10 augustus, 2014

Kierkegaard en de tijd

Een belangwekkende voordracht hier.

Kierkegaard zelf geciteerd:

Een mens is potentieel eeuwig en wordt zich hiervan in de tijd bewust: dit is de contradictie in de immanentie. Maar dat iets van nature eeuwig is en tot stand komt in de tijd, geboren wordt, opgroeit en sterft is een breuk met alle denken. Als het tot stand komen van het eeuwige in de tijd echter een eeuwig tot stand komen moet zijn wordt Godsdienstigheid B 1) afgedaan met: "alle theologie is antropologie."

1) Gosdienstigheid B, gebaseerd op de Absolute Paradox dat Christus de tijdelijkheid van de eeuwigheid representeert.

Geen opmerkingen: