29 augustus, 2014

Jezus, gemeenschap en politiek

Jezus heeft het grootste deel van zijn tijd doorgebracht met mensen aan de rand van de maatschappij. Hier bekijkt Keith Hebden hoe Jezus tegelijk agitator voor verandering was en gemeenschapsopbouwer die in het gehele spectrum van de maatschappij werkte om mensen zijn visie op Gods vrede en gerechtigheid te doen navolgen? Levert dit een model voor maatschappelijk engagement?
(Het copyrightbeding op de site weerhoudt mij van verdere vertaling).

Geen opmerkingen: