14 augustus, 2014

Een vliegende ... eh... dinges vangt iets

Ergens in het begin van de eeuw (het klinkt al ver weg maar is het nog niet) zochten achternaamgenoten contact met mij: ik kreeg mails en zelfs een telefoontje. Mijn achternaam is op de een of andere manier ongewoon, hij wordt vaak verhaspeld. Mijn eigen genealogische naspeuringen leveren een voorouder op uit Goch, die in 1805 in Schiedam is neergestreken om korenzakken te dragen voor de jeneverindustrie, en daar de katholieke tak is begonnen van mijn achternaam. Goch was (en zou op grond van vele achternamen ter plaatse nog steeds) Nederlandstalig (horen te zijn).

Er is ook een joodse tak, en de mensen die contact zochten concludeerden uit online te vinden geschriften van mij dat ik een verloren zoon was. Het speet mij wel dat de katholieken en de joden niet aan elkaar te knopen waren. De joodse De Raaij's stammen af van een voddenkoopman van wat toen natuurlijk nog niet het Waterlooplein kon heten en die oorspronkelijk Polak heette, althans die naam droeg. Maar Polak is eigenlijk in de eerste plaats een herkomstverwijzing, ook al is het nu een achternaam. In gesprek met mijn naamgenote ontwikkelde ik een idee over hoe deze agrarische naam "joods" heeft kunnen worden, indachtig van wat ik van iemand die Waas heette had gehoord. Het familieverhaal luidde dat bij het vaststellen van achternamen in de napoleontische tijd het antwoord Waas ich viel luidde op de vraag naar de familienaam. En zo achtte ik de Amsterdamse voddenkoopman in staat om te zeggen "Daar raai je maar naar" en zo werd het De Raaij. Als het niet waar is is het aardig gevonden, al zeg ik het zelf, en mijn naamgenote vond het ook.

Ik denk niet dat de joodse en de katholieke takken met elkaar te verbinden zijn. Degene die mij belde zo'n twaalf jaar geleden heette Susanne. IJdelheid der ijdelheden, op zoek naar mijn achternaam op twitter, nog een heel gedoe, vond ik een Susanne de Raaij. Geen zekerheid, wel sterk vermoeden dat het de belster van toen is.
Hier staat zij, en ik vind dat zij mijn achternaam wel eer aan doet.
Ik krijg hier geen cent voor, uiteraard.

Geen opmerkingen: