22 september, 2013

Participeer in verzet - geef fascisme geen kans!

door Joke Kaviaar

Wat is dit voor een samenleving die mensen uitbuit, opjaagt, uitsluit, ziek maakt, opsluit, uit hun huis of uit het land zet, die banken en multinationals beloont? Een 'participatie-samenleving'?! En om dat woord ook nog eens te moeten horen uit de mond van een gekroonde profiteur die kort daarvoor met veel machtsvertoon in een Gouden Koets door Den Haag werd gereden, dát is om kotsmisselijk van te worden!

Deze stad, Den Haag, noemt zich ook wel: 'Stad van vrede, recht en veiligheid'. Nog niet zo lang geleden werd hier het 100-jarig bestaan van het Vredespaleis gevierd. Maar terwijl in het Vredespaleis werd gedineerd en geconfereerd, werden buiten protesterende vluchtelingen genegeerd door de pers, geintimideerd, mishandeld en gearresteerd door de politie.

Zij demonstreerden er voor hun Recht op Bestaan!

Zij, en vele andere vluchtelingen, hebben de afgelopen twee jaar hun gezicht laten zien. Hun gezichten die, als het aan de Nederlandse staat had gelegen, nooit zichtbaar waren geworden. Ze bestaan namelijk niet op papier. Hun aanwezigheid wordt stelselmatig bestraft met hetze, bedreiging en vervolging. En daarin komt nog altijd geen verandering. Er wordt wel gedaan alsof, maar dat is allemaal goochelen met cijfers en definities om de schijn van menselijkheid op te houden, terwijl het functioneren van de deportatiemachine wordt geperfectioneerd. Gevangenissen, meldplicht en borgsommen. Meewerken of keiharde repressie. Linksom of rechtsom naar de hel en de dood in.

We mogen allemaal meedoen om dit alles uit te voeren. Er is werk genoeg! Iedereen mag participeren in het handhaven en vergroten van de tweedeling in de samenleving. Het motto is: Trap naar onderen, lik naar boven!

Vorig jaar stond op het Koekamp hier in Den Haag maandenlang een tentenkamp van de vluchtelingen die nu voor het Vredespaleis demonstreerden. Hand in hand met toenmalig minister Leers van deportatiezaken deed de burgemeester van deze stad, Van Aartsen, alle moeite om aan het protest van de vluchtelingen een einde te maken. Ze dienden zo snel mogelijk terug te keren in de anonimiteit van het leven op straat, van het zich angstvallig verbergen. Of terug te keren naar iets wat de Nederlandse staat noemt: 'hun eigen land'.
Maar de vluchtelingen trotseerden regen, wind en kou. Hun tenten hielden stand. En wanneer ik daar kwam, wachtte me een warm welkom. Dan werd een stoel vrij gemaakt bij de kachel. Dan werd me eten en drinken aangeboden. De gastvrijheid van de actievoerende vluchtelingen van Recht op Bestaan, die van alles hebben doorstaan in het land waarvan zij gekomen waren, en daarna hier in Nederland, is grenzeloos!

Mogen deze mensen ook participeren, Willem Alexander? Mogen deze mensen ook participeren, Mark Rutte?! We weten het antwoord al. De vluchtelingen weten het antwoord ook al. Het antwoord zit in de jarenlange politiek van migratiecontrole:

De koppelingswet. Hierdoor kunnen mensen niet meer in hun levensonderhoud voorzien, tenzij door zich uit te laten buiten in sweatshops, kassen en prostitutie. Mogelijk gemaakt door de illegalisering van hun bestaan.
Het Dublin verdrag. Hierdoor worden mensen in hun bewegingsvrijheid beperkt, omdat ze nog maar in één land asiel mogen aanvragen: het land waar zij het eerste kwamen. Vluchtelingen zitten vast tussen de grenzen die zogenaamd geopend zouden zijn. Ze mogen nergens blijven, ze kunnen nergens weg.
De Europese terugkeerrichtlijn, met inreisverboden en langdurige gevangenschap.
De volgende stap om de mensenjacht te perfectioneren is de strafbaarstelling van iets dat de staten zelf verzonnen hebben: illegaliteit. Maar leven kán niet illegaal zijn!

In deze tijd van bezuinigingen zien we de laatste tijd grote groepen Nederlanders demonstreren. Ze zijn boos omdat ze de gevolgen van de crisis voelen. En terecht. Maar waarom nu pas in opstand komen? Er zijn heel veel mensen die al heel lang geen dak meer boven hun hoofd hebben. Er zijn heel veel mensen die zich niet kúnnen verzekeren tegen ziektekosten. Deze mensen zijn al jarenlang uitgesloten van wat zo huichelachtig wordt genoemd: de participatie-samenleving! Deze mensen zijn zoals dat heet: illegaal. Het enige dat zij jaar in jaar uit te horen krijgen is dat zij de schuld zijn van alles.

Er móet een oplossing zijn voor de crisis!

De één na de andere regering nam de laatste jaren de extreem-rechtse propaganda van nationaal-socialist Wilders over, om kiezers naar zich toe te trekken. Eigenbelang. Carrière. Politici denken dat ze er toe doen. Maar politici zijn niets anders dan de marionetten van het kapitaal. Of ze nu links of rechts zeggen te zijn, zij zullen nooit iets doen dat tegen de belangen van deze economische orde in zal gaan. En dus, in klare taal of verhulde taal: de zogenaamde 'vreemdelingen', de 'buitenlanders', zij zijn de zondebok. Zij zijn 'te veel'.

Makkelijker kan het niet! Trap de reeds lang tot slavernij gedoemde mannen, vrouwen en kinderen maar de afgrond in. Opgeruimd staat netjes! En dan nu samen de schouders eronder om Nederland er weer bovenop te helpen!

Nee, de schuld van de crisis moet niet worden gezocht bij de verheerlijking van het graaien.
Nee, de schuld van de crisis mag niet worden gelegd bij het kapitalisme dat racisme en nationalisme nodig heeft om voort te kunnen bestaan.
Nee, de schuld van de crisis mag niet worden gezocht in de de vernietigende werking van overproductie en massaconsumptie.
Nee, de schuld van de crisis ligt niet bij de banken die zonodig gered moesten worden.
Nee, de schuld ligt niet bij de multinationals die de derde wereld leegzuigen voor olie, voor grondstoffen uit mijnen waar kinderen aan het werk worden gezet voor onze mobiele telefoons, onze Ipods, Iphones, onze luxe.

En nee, de crisis heeft niets te maken met het financieren van dictaturen, de legale wapenhandel in nucleaire massavernietigingwapens, het profiteren van oorlog en hongersnood. Welnee! Koop nog maar een stel JSF gevechtsvliegtuigen! Val nog eens ergens binnen om de burgerbevolking te bombarderen! Gek hè... dat vluchtelingen hierheen komen!? Hoezo hebben ze hier niks te zoeken? Wij hebben álles!

In deze samenleving worden de rijken rijker, en de armen armer. Laat de rijken de crisis betalen! Zij profiteren al jaren van de crisis! Zij zijn de belichaming van het kapitalisme! Zij zijn het die de werkelijke macht hebben! Het zijn niet al die mensen die eens in de vier jaar naar de stembus gaan, die iets te zeggen hebben. Ze brengen alleen maar een ander poppetje aan de macht. Democratie is alleen maar een andere vorm van dictatuur. De dictatuur van geld. En geld is macht.

Dat Binnenhof hier, die Tweede Kamer, is één grote poppenkast! Hier heeft Diederik Samsom staan huilen, zo zegt hij zelf, om het lot van vluchtelingen. Maar Diederik Samsom heeft zijn eigen partijleden een worst voorgehouden, om het handje van Mark Rutte te kunnen blijven vasthouden. “Wij zijn twee vriendjes, jij en ik”... Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in deze regering, en dus moeten de rijen gesloten worden, moet eenheid worden geveinsd. De fascist Geert Wilders spint intussen garen bij de groeiende onvrede.
Trap er niet in!

Wilders is één van de aanvoerders van de extreem-rechtse troepen die in heel Europa terrein willen winnen met agressief haatzaaien en nationalistische slogans. De vuisten van het Franse Front National van Marine Le Pen worden samengebald met die van Wilders. Wat zij nastreven is het recht van de sterkste, 'eigen volk eerst'. Het recht op racisme, fascisme, discriminatie.
Wilders wil de macht grijpen door mensen te verblinden met angst en schijnoplossingen, te verleiden met een vals protest tegen bezuinigingen dat doorspekt is van vreemdelingenhaat. Maar het is geen protest, het is de aanzet tot een fatsoenlijke in maatpak uitgedoste coup! Laat je niet bedotten!

Maar het is niet alleen Wilders waarvoor we moeten waken. Ik zei het al: de standpunten van Wilders zijn in de loop der jaren overgenomen. Dit is geen nieuwe ontwikkeling! Het is in onze samenleving geslopen, dat fascisme, als een giftige slang.

De controlestaat is er al lang! Wie niet meewerkt is verdacht.

Niemand staat er nog van te kijken als politie op straat van mensen eist dat zij hun identiteitsbewijs laten zien. Vooral van mensen met een andere huidskleur, of mensen die zich niet westers kleden. “Ausweis bitte!”
Niemand staat er nog van te kijken als een tram of een bus wordt stilgezet en omsingeld, als alle passagiers er worden uitgehaald om te worden gecontroleerd op hun papieren.
Niemand staat er nog van te kijken als er huizen worden binnengevallen, en mensen op de vlucht voor de vreemdelingenpolitie van het balkon de dood tegemoet springen.
Niemand staat er nog van te kijken dat de politie kopgeld betaald krijgt voor elke man of vrouw die geen verblijfspapieren heeft en die ze in een cel weten te stoppen.
Niemand staat er nog van te kijken, als de politie tijdens een manifestatie als deze alle deelnemers fotografeert en filmt.

Vraagt u zich ook niet af waarom er zoveel geïnvesteerd wordt in die controlestaat, in het bang maken van mensen voor andere mensen, in verdeel- en heerspolitiek? Waarom wordt hier niet tegen geprotesteerd? Is het omdat iedereen denkt, dat het niet hun probleem is?

In de loop van drie, vier decennia is de samenleving afgegleden naar een egoïstische ieder-voor-zich samenleving die nu participatie-samenleving wordt genoemd om te verhullen dat het vooral betekent dat we allemaal moeten meewerken aan het vervolmaken van de totalitaire neoliberale strafstaat die kapitalisme als ideologie heeft, en waarin iedereen keurig in de pas hoort te lopen. En... MARS!

Op deze dag, dat zoveel mensen op deze plek bijeen zijn gekomen om vreedzaam te protesteren, stel ik ons allen de volgende vraag:

Wat zou u doen, als het hier oorlog was, als u vervolgd werd, als uw familie al vermoord was, als u honger leed, als u hier niet de mogelijkheid zag om een leven op te bouwen. Wat zou u doen?

En ik vraag u: Wat gaat u doen, als de politie na afloop van deze demonstratie op u afkomt, en van u eist dat u uw ID bewijs toont?

Wat gaat u doen, als de politie dat niet bij ú doet, want u bent een blanke Nederlander, maar bij één van de vluchtelingen die vandaag aan dit protest meedoet, die vreest om te worden gedeporteerd naar Irak, Iran, Somalië of Afghanistan? Denkt u dan: Dat is niet mijn probleem? Dat is namelijk wat al die ambtenaren zeggen, die schrijftafelmoordernaars die zich onaantastbaar wanen, degenen die altijd zeggen dat ze alleen maar hun werk doen.

Ik zeg: als wij daar bij staan, dan heeft de politie een probleem!

En als de vluchtelingen, de zogenaamde illegalen, gaan demonstreren? Dan gaan we meedoen!

Als er iets is, waarin wij allemaal moeten participeren, dan is het: opkomen voor elkaar, internationaal. Samen de strijd aangaan tegen de ware oorzaken van de crisis, en niet alleen omdat we de crisis in onze eigen portomonnee voelen! Wees solidair! U moet misschien de politie daadwerkelijk fysiek in de weg gaan staan. U moet misschien het risico nemen dat ú degene bent die wordt gearresteerd. Ik zeg: laten we het doen!

En ik vraag: Wat gaan we doen, als er een inval is bij de buren, en de buurvrouw bij u op het balkon klimt of in de tuin springt, uit vrees voor deportatie? Dan beschermen we haar. We verstoppen haar tot de politie weg is.

Dit doen we niet alleen omdat het menselijk is. Dat doen we omdat we ons moeten verzetten. Omdat het principieel het juiste is om te doen. Omdat de crisis kapitalisme heet. Omdat het al zolang crisis is in de arme werelddelen, teneinde onze welvaart te bekostigen en te handhaven, dat mensen gedwongen worden om hun families te verlaten. Dat doen we omdat de bezuinigingen die wij als Nederlandse burgers nu ondervinden, allang dagelijkse kost zijn in de rest van de wereld. Op mensenlevens wordt door slavernij al eeuwenlang bezuinigd!

Ik zeg: participeer in verzet! Laat u niet leiden door haat, maar door solidariteit!

Joke Kaviaar, 20 september 2013
(tekst voor toespraak bij manifestatie Het is Genoeg! op het Plein in Den Haag zaterdag 21 september 2013)