17 september, 2013

Het gezonde volksgevoel tegen aparte christen-anarchisten gemobiliseerd

Abiyah Verschoor is deel van een gezin van vier dat in een joert verblijft en zoveel mogelijk zelfvoorzienend wil zijn. Het klinkt als een paradox maar vanuit christen-anarchistisch standpunt is het dat niet: hij vraagt om steun voor zijn plan om hun bestaan op te bouwen buiten de gebaande paden van de staat.

Verschoor is mikpunt van een actie van geïnstitutionaliseerd Laf Nederland: de aparte corpsballendivisie van De Telegraaf, tevens voorzien van gesubsidieerde omroep. Mensen die graag het gezonde volksondervinden oproepen tegen mensen die niet machtig zijn en van wie de herriemakers weten dat het volksgevoel zich tegen de slachtoffers zal keren.
Verschoors christen-anarchisme is niet het mijne maar dit lijkt mij niet ter zake. U bent van harte uitgenodigd hen te helpen in hun streven.

De Verschoors kunnen dunkt mij te rade gaan en zich eventueel verbinden aan deze mensen over wie ik - toeval is het natuurlijk niet - in de papieren Z.O.Z. van Omslag te lezen kreeg dezer dagen.

Geen opmerkingen: