05 oktober, 2012

Het spook van de halve opkomende zon


Sacralising History - Biafra as a Religion door Oluwatoyin Vincent Adepoju betoogt dat de herinnering aan "Biafra" religieuze (godsdienstige) trekken heeft die doen denken aan de Abrahamische godsdiensten. Het gaat nogal ver voor mijn gevoel, ook deze benadering heeft esoterische trekken. Eschatologische trekken had "Biafra" misschien wel, het wordt hier zeker ook tot uitdrukking gebracht.

Maar dit alles staat ver van mijn eigen betrokkenheid, al heeft die voor mijn part ook tot een eschatologische visie geleid, zij het een geheel andere. Ik schort mijn oordeel verder op tot na ontvangst en lezen van Achebe en het afgebeelde boek, alsof ik niet genoeg te doen heb...

Geen opmerkingen: