29 oktober, 2012

Dat gebeurt hier niet


Gouden Dageraad en Jobbik zijn gevaarlijk - het hedendaags fascisme verschilt echter in zoverre van hetzelfde verschijnsel van negentig jaar (en korter) geleden dat intussen de arbeidersbeweging gemarginaliseerd zoniet geheel overleden is. Een belangrijk verschil: het Hongaarse fascisme was een reactie op de radenrepubliek. Het Duitse fascisme/nazisme kwam op eveneens als reactie (de term "reactionair" komt niet uit het niets) op de revolutionaire strevingen na de Eerste Wereldoorlog. Italië - een vergelijkbaar verhaal, enzovoort.

Was het maar waar dat het "eerst als tragedie, dan als komedie" hier ook geldt. Maar de echte dreiging komt op de meeste plaatsen van bovenaf, waar ieder spoor van democratische gezindheid verdwenen is. Het monsterkabinet waarmee Nederland opgezadeld wordt dezer dagen is illustratief.
Is de verzetsbeweging die samengevat wordt onder de term "Occupy" een soort tegenbeweging? Wellicht. Maar niet in Nederland.

Sombere overwegingen op een sombere dag.

Geen opmerkingen: