05 juni, 2012

Zelfverbranding, de ongewenste demonstratie


Toen Biafra capituleerde, begin 1970, waren er enkele scholieren in Frans-Vlaanderen die zelfmoord pleegden uit wanhoop over de wereld.
Ik kan u niet de naam van de eerste scholier die tot deze daad overging noemen, laat staan van de anderen. Wellicht als ik mijn archief op orde heb, het moet te achterhalen zijn. Hoe het ook zij, ik ben zijn daad niet vergeten en ik begreep het gevoel wel van de onverdraaglijkheid van zoveel wreedheid op de wereld. Er volgden enkelen en de pers vond dit "kopieergedrag".

Ja, Jan Palach heeft ook navolging gekregen en zijn navolgers hebben blijkbaar niet zoveel propagandistische waarde gehad - zij zijn naamloos, kopieergedrag.
Kennen wij de namen van de monniken in Vietnam die zich in brand staken?
Weten wij de naam nog van de Iraanse vluchteling die zich vorig jaar op de Dam in brand stak? Doe het gangbare schandelijke woord "asielzoeker" in de zoekmachine en u krijgt zijn naam niet. Op het woord "vluchteling" komt deze wel tevoorschijn: Kambiz Roustayi. Nee, ik wist het ook niet meer.

Hebben wij de naam paraat van de Tunesische academisch geschoolde marktkoopman, wiens zelfverbranding naar verluidt heeft geleid tot de opstand in dat land? Als ik zijn naam zoek, Mohamed Bouazizi, kom ik al een voorbeeld tegen van een tweede wanhopige die zich in brand heeft gestoken. Zelfs het feit dat hij dit heeft gedaan is vergeten. Een onbekend aantal anderen in de Arabische wereld volgden. "Kopieergedrag".

Hier een overzicht van Tibetaanse monniken en nonnen die zich de afgelopen drie jaar in brand gestoken hebben. Een van hen, Chimey Palden, heb ik hierbij afgebeeld. Een willekeurige keuze.

Dat mensen onrecht en geweld niet verdragen en dit geweld in het openbaar tegen zichzelf keren wordt door degenen die actief of passief verantwoordelijk zijn voor dit onrecht en geweld maar ziekelijk gevonden en iets wat genegeerd moet worden of afgedaan met een woord als "kopieergedrag". Alsof je voor de gein voor je dood kiest.

Een Wikipedialemma brengt een onvolledig aantal namen bijeen, hier komen wel de "navolgers" van Jan Palach tevoorschijn.

Op 9 november 1965 stak Catholic Worker Roger LaPorte zich in brand uit protest tegen de oorlog tegen Vietnam (men zegt altijd "in", waarom?) en tegen alle oorlog.
Hij motiveerde zijn handelen met zijn betrokkenheid bij de Catholic Worker. De Catholic Worker werd min of meer aansprakelijk gesteld voor deze daad, Thomas Merton verbrak de banden - zelfmoord is niet katholiek. Iemand anders mag je natuurlijk wel doodmartelen. Ik leen een afbeelding uit een Vietnamees museum, de enige die ik van LaPorte kon vinden zo gauw.

Geen opmerkingen: