17 juni, 2012

De schijn van democratische gezindheid opgegeven


De Karamanlispartij Nea Dimokratia heeft waarschijnlijk op een haarbreedte verschil de status van grootste partij binnengehaald bij de herhalingsoefening van de verkiezingen in Griekenland. Een haarbreedte die een bonus van vijftig extra parlementszetels oplevert waarmee de "pro-Europese partijen" de verkiezingen gewonnen heten te hebben. Een zucht van verlichting in Berlijn en op de beurzen. Het verdere ontmantelen van Griekenland kan doorgaan.

De vanzelfsprekendheid waarmee de machthebbers iedere verwijzing naar de geest van de democratie achterweg laten en openlijk de dictatuur van "de markten" volgens parlementaire procedures toejuichen wekt in de opinieindustrie allang geen verbazing meer. Dat de "parlementaire democratie" een afgelopen zaak is hoeft nergens ter sprake te komen. Er is aan de procedures voldaan en dat is voldoende. Vijftig zetels extra voor enkele tiende van procenten meer, dat is een mandaat voor het afbreken van Griekenland.

Voor de Arabische wereld was "de democratie" in de metropolen allang niet belangrijk. De uitslagen in Algerije en de rompstaat Palestina dienden genegeerd te worden want het volk koos niet wie ze moesten kiezen. Iets dergelijks gold overigens ook al bij referenda in Denemarken en Ierland: bevalt de uitslag niet dan wordt u onvriendelijk en dringend verzocht alsnog voor de gewenste uitslag te zorgen. De verkiezingen in Egypte zijn zonder commentaar vanuit de imperialistische burchten tot oefening in onbelangrijkheid gemanoeuvreerd.

De preventieve contrarevolutie in volle gang. En wat is het antwoord van degenen die de democratie per ongeluk wel serieus nemen?
De beweging van geprecariseerden gaat door - in Canada, Italië (fotootje, 14 juni), Spanje - dus waarom niet in Griekenland of Egypte?
De hoop blijft.

Geen opmerkingen: