26 juni, 2012

Qaanaaq


In de winter van 1953 besloot het regime van de Verenigde Staten van Amerika dat de aanwezigheid van Eskimo's in de omgeving van hun basis in Thule op Groenland ongewenst was.
De bewoners werden 31 km noordelijker "geherhuisvest" in Qaanaaq, noordelijkst gelegen vaste woonplaats ter wereld.
Anno 2012 wonen er meer dan zeshonderd mensen. Het is niet de verdienste van de VS.
Misschien is de idee van "een Afrikaan op Groenland" gezien de ongewenstheid van inheemsen rond de basis nog niet zo gek als ik eerst dacht.

Geen opmerkingen: