01 juni, 2012

De mysticus Gerald Heard


Het eerste motto van dit weblog, ontleend aan de Daodejing, heb ik leren kennen via Gerald Heard's The source of civilization. Dit boek heb ik gefascineerd gelezen op aanraden van Jan Romein's In de hof der historie, het hoofdstuk over de grondslagen van de historische belangstelling.

Ik herinner mij The source... als een interpretatie van de mens als soortwezen als zachtmoedig en daardoor zo geslaagd in evolutionair opzicht. Vandaar het motto dat ook het motto van The source... was.

Alweer wat jaren geleden kwam ik in een boekhandel in Seattle een herdrukt boek van Heard tegen, ik moet bekennen dat ik het nog niet gelezen heb - een lot dat wel meer boeken bij mij ten deel valt. Maar inmiddels lees ik instemmende citaten door Dorothy Day van Gerald Heard. En kom ik er achter dat Heard een mysticus was die in het paradigma van deze site valt.

Officieel genoemde site gewijd aan Gerald Heard.

Geen opmerkingen: