11 juni, 2012

Waterstaatkundige observaties - 4


Het zou opmerkelijk zijn geweest: opmars van duindoorns in de Haarlemmermeer op terrein, opgegeven voor de landbouw. Hier constateer ik het nog in volle naïviteit.

Maar het ligt anders. De struwelen die ik waargenomen heb vanuit de bus danken hun aanwezigheid aan het storten van kalkrijk zand - dat als ondergrond moet dienen voor een verdubbeling van rijbanen op de weg Nieuw-Vennep - Lisse.
Zeker, de natuur vindt haar weg. Maar de bedoeling is het niet.

Geen opmerkingen: