18 juni, 2012

Het paradoxale van helemaal okee zijn


Seksisme, racisme of homofoob gedrag wordt hier niet getolereerd.

Een kraakcafé is het niet meer maar de Klinker in Nijmegen heeft nog wel de juiste toon. Dit (ongeveer, weergegeven uit geheugen) staat er op wat je het menu zou kunnen noemen, of de presentatiefolder. Ik heb geprobeerd te reconstrueren waarom zo'n tekst mij buitengewoon ergert. Ik meen wat antwoorden te hebben.

- In de eerste plaats de geïmpliceerde beschuldiging ten aanzien van alle andere gebruikssalons, om ze zo maar even aan te duiden. Daar worden seksisme, racisme en homofoob gedrag volop getolereerd. Hier niet. Wij zijn beter.

- De pretentie beter te zijn dan anderen vind ik al niet verenigbaar met anarchisme. Erger is de pretentie als enige niet-seksistisch, -racistisch of -homofoob te zijn. En hier hoort dan de pretentie bij:

- Degene(n) die racisme, seksisme of homofobie constateren plaatsen zich al bij voorbaat boven degenen die in principe verdacht zijn - oftewel iedereen die zomaar komt binnenlopen. Wij weten hoe het hoort, van jou is het maar helemaal de vraag. We houden je in de gaten.

- En hier komt het paradoxale van bij openlijke belijdenis uitgesproken antiracisme, -seksisme en -homofobie naar voren.
Het wedstrijdelement in okee zijn eindigt er in dat het ergste machismo de overhand heeft: de grote bek, degene die zeker weet okee te zijn en die zeker weet dat jij het niet bent. Argumenteren is niet aan de orde. Sterker nog, jij hebt je bek te houden. De grote bek wint altijd.
Zo zijn we weer thuis in de kraakcultuur zoals die misschien wel tientallen jaren, drankdoortrokken en wellicht ook voorzien van andere middelen, heeft rondgewaard.
Judith Metz heeft beschreven hoe dit eindigt in bar en boos seksisme en homohaat (Het gekraakte ideaal).

Ik denk haast dat deze implicaties totaal niet overdacht zijn bij het plaatsen van zo'n opmerking.
De moed om deze gewoon achterwege te laten, je bezoeksters in het bijzonder en de mensen in het algemeen te vertrouwen tenzij dit ongegrond blijkt is zo te zien nog een stap te ver.

Geen opmerkingen: