17 juli, 2010

Zomerbeeld 2010 -2


De zwanebloem een rodelijstsoort?
Hier (aan de overkant) drie alweer bijna uitgebloeide in ecologische context.
Ik kan niet de vindplaatsen die ik weet allemaal gaan controleren, maar op de rode lijst staan is blijkbaar iets anders dan zeldzaam zijn.


Heu, waar is de vlindergids?

Geen opmerkingen: