20 juli, 2010

Preëxistentie en islam


Via Simon Cross terechtgekomen op een weblog waar een opmerkelijke passage over de gedachte van preëxistentie in de islam te vinden is.

De altijd-bestaande ziel bestond al voor God in den beginne, hetgeen het déjà vu-gevoel ten aanzien van "de ander" (sommige anderen) verklaart. De profeet was het oorspronkelijke licht. Eigenlijk is dit een onuitsprekelijk geheim.

Een theologie die voorzover ik er enig zicht op heb afkomstig is uit de tovertuin van het soefidom, de mystieke tak van de islam - eigenlijk ook een gebrekkige uitdrukking. De meest anarchistische richting van het soefidom is de Chistiya-richting.

Mij was al eens verteld door een deskundige op het gebied van het soefidom dat daar de geestverwanten van het christen-anarchisme te vinden zijn. Het soefidom kennen niet-moslims vooral door de dichters: Hafez, Roemi, Rabia (wat er van haar is geboekstaafd heb ik van mijn allerlaatste Nederlandse geld gekocht, weet ik nog) - en Omar Khayyam natuurlijk, van wie plagerig enkele vertaalde kwatrijnen in het Nederlandse literatuurboek stonden, die om meer-meer-meer vroegen.

Voor deze diepe mystiek hoef ik overigens niet per se te rade te gaan bij de islam, hoe fascinerend ook (en ik ben haast verplicht mij er verder in te verdiepen). "Mijn eigen" Felix Ortt koesterde dezelfde theologische opvatting, verbeeld in zijn roman Naar het groote licht en verwoord in zijn pneumat-energetisch monisme.
Op mystiek niveau naderen alle godsdienstige opvattingen elkaar nu eenmaal.

1 opmerking:

Anoniem zei

Thanks for this, I'd not been aware that there was a pre-existence theology in Islam. According to the Muslim who was telling me about it (and she isn't a scholar), the idea is that all people were together at the beginning and the prophet did something amazing which set him apart from everyone else.

We also talked about the afterlife and the idea that on Judgement Day everyone is resurrected as human bodies which are then destroyed - so one enters heaven only as Spirit.

I was trying to understand about the theology of Shaitan but it was a bit too complicated for me to take in.