04 juli, 2010

Op zoek naar goede communisten


Alle reden vom Wetter; wir auch

We hebben wat goede communisten nodig, zegt Chris Hedges. Žižek
stelt dat er zonder het verwezenlijkt idee van het communisme geen toekomst is.

Het online tijdschrift Insurgent Notes dient zich aan als communistich theoretisch tijdschrift. "Communisme" was zoals zo'n honderd of meer jaar geleden beschreven werd, het ideaal van de vroege christenen, als vermeld in Hand. 2:44. Het woord is bezoedeld, maar dat geldt ook voor "Christen" of "Anarchisme". Het christen-anarchisme heeft zo goed als helemaal geen naam te verspelen (wat een pluspunt zou moeten kunnen zijn).

Met een groot deel van de concrete analyse van de redactie van Insurgent Notes kan ik zeker instemmen. Uitvallen naar Foucault, Said en (ongetwijfeld ook) Žižek reken ik maar tot de gebruikelijke sectarische retoriek. Evenmin kan ik - uiteraard - instemmen met de enkele lofzang op Marx en Engels in de Eerste Internationale, het afwijzen van de utopisch-socialisten of van Proudhon.
De analyse komt in de buurt van wat te vinden is op Libcom, zij doet ook denken aan Krisis en Exit (die ook in sectarisch gesputter uiteen zijn).
Het "programma" lijkt in grote lijnen ontleend aan Ellul.

Welaan dan, ik beveel het blad ter lezing aan, wacht nog even de volgende editie af alvorens het wellicht in de linkerbalk op te nemen. Hoe vaak het verschijnt is niet duidelijk.

2 opmerkingen:

Sjuul van Dissel zei

Een overdenking van een 'goede' anarchocommunist.

Als ik het in een paar korte zinnetjes samenvat. Het is van tweeën een. Of het is een doodlopende evolutie van de soort mens als een ---gedomesticeerd ras van de soort---. Of het is een glorieuze evolutie van de soort mens als een ---vrije soort die als een eenheid anticipeert--- op de Natuur.
De bourgeoisie moet niet denken deze evolutionaire dans te kunnen ontspringen door zich als een ander verder doorgeëvolueerd ras te zien. Zij zullen als eerste sneuvelen in de komende escalatie van de door religieus fanatisme ontvlamde en aangewakkerde oorlogen. Begin 20e eeuw is dit begonnen en het gaat maar door.
De antiracistische atheïst is de nieuwe natuurlijke selectie in de evolutie der menselijke soort. Maar of die soort overleeft is maar zeer de vraag. De mens is de enige unieke soort die op wereldschaal (op een planeet om spannende schaal) oorlog voert als gevolg van een psychologisch weeffoutje in zijn denken, is uiterst geweldadig en gewetenloos (ook) voor zijn nageslacht.
Oorlogen op wereldschaal laten geen enkel individu van de soort met rust om voor zich een met een voldoende grote groep een eigen niche in de Natuur voldoende veilig te behouden.
De eerste veldslag daarvoor is door het leninisme en stalinisme verloren. Doordat het Pannekoek's leerstellingen over Darwin en Marx verwierp. Zo is mijn inschatting over de oorsprong van de problemen waar de mens als soort een oplossing voor moet vinden om niet zichzelf ten gronde te richten. Voor de bourgeoisie is een vernietiging door zelfmoordcommando's (en kamikazecriminelen)weggelegd opdat zij niet denken superieur te zijn.

Zie aub ook mijn reactie op http://stanvanhoucke.blogspot.com/2010/07/het-neoliberale-geloof-518.html

AdR zei

Pannekoek heeft in Anthropogenese (1946) de evolutie voor feitelijk beëindigd verklaard vanwege de dominantie van de mens over het dieren- en plantenrijk. Of deze (in een voetnoot verstopte) ruige uitspraak klopt zou ik niet durven zeggen. Maar het sombere evolutiedenken dat u hier ontvouwt, kameraad, lijkt mij zeker te ver gaan.

Bij het anarchisme hoort het onverbeterlijke optimisme dat de mens, als eenling of als groepswezen, tot inzicht (inkeer) kan komen.

Tolstoj gebruikt het beeld van de bijenzwerm. Als een enkele bij besluit zich uit de zinloos bij elkaar klonterende losgeslagen zwerm te bevrijden is het niet merkbaar. Een tweede krijgt ook een idee. Dan worden het er honderd. En plotseling is de zwerm ontbonden: revolutie. De bijen hebben elkaar toch steeds nodig dus zullen op een andere wijze bijeenkomen, het gaat om het idee dat "de massa" wel degelijk van koers kan veranderen.