24 januari, 2010

Vogelsporen in de sneeuw


De binnenstad krijgt een zeker Anton Pieck-voorkomen met een dik, vers pak sneeuw dat evenwel niet blijft liggen (wel op de bomen).
De tuinvogelteldag vroeg dit jaar om slechts een half uur op te letten, in plaats van het gebruikelijke uur. Dit maakte het mij net mogelijk mee te doen. De sneeuw maakte het toch al tot een onwaarschijnlijke opdracht. En ik tel de gracht altijd mee, die valt in mijn blikveld. En ik heb wel een tuin die op het water uitkomt, maar die bevindt zich elders.

Een half uur in de sneeuw:

Kokmeeuw >100
Spreeuw 8 (overvliegend, maar toch!)
Stadsduif 5
Wilde eend 3
Knobbelzwaan 2
Meerkoet 2
Zwarte kraai 1
Aalscholver 1 (overvliegend)
Koolmees 1
Ekster 1
Een treurig lijstje evengoed.
Toch nog tien soorten, waarvan vijf echte tuinvogels.

Geen opmerkingen: